Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προβολής σας στο Συνέδριο μπορείτε να επικοινωνήσετε:

era_logo
ERA Ltd

κ. Έφη Στάμενα
Τηλ. 210 3634944
Ε-mail: estamena@era.gr
Website: www.era.gr


ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΟΦ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΦΕΕ