ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018


ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ

Οι εργασίες θα είναι προφορικές ανακοινώσεις ή e-posters.

Είναι απαραίτητη η δήλωση του τρόπου παρουσίασης που επιθυμούν οι συγγραφείς.

Η τελική επιλογή θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή.

Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας, διότι όλη η αλληλογραφία θα γίνεται με e-mail.

Η περίληψη υποβάλλεται στα Ελληνικά και Αγγλικά εάν πρόκειται για ίδρυμα εξωτερικού.

Το κείμενο της περίληψης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες του υποδείγματος για τη δομή και μορφοποίηση της περίληψης.


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ WORD