Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας
Ελληνικό Τμήμα IASP & EFIC
Μακρυνίτσας 4-6 – 115 22, Αθήνα
 +30 210.64.44.174
 +30 210.64.21.700
 info@algologia.org
 www.algologia.org

Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ
ΠρόεδροςΑναστασίου Μανώλης
ΑντιπρόεδροςΚοκκίνης Κυριάκος
Γεν. ΓραμματέαςΒαγδατλή Κυριακή
ΤαμίαςΤζωρτζοπούλου Κατερίνα
ΜέληΑλεξανδροπούλου Κατερίνα
Βαρβέρη Μαριάνθη
Χρονά Ελένη
Σύμβουλος στην EFICΑναστασίου Μανώλης