Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας
Ελληνικό Τμήμα IASP & EFIC
Μακρυνίτσας 4-6 – 115 22, Αθήνα
+30 210.64.44.174
+30 210.64.21.700
info@algologia.org
www.algologia.org

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΕΑ 2019-2022
Πρόεδρος Βαγδατλή Κυριακή
Αντιπρόεδρος Κοκκίνης Κυριάκος
Γεν. Γραμματέας Κολοτούρα Αθηνά
Ταμίας Χρονά Ελένη
Μέλη Αρναούτογλου Ελένη
Κυριτσά Μαρία
Τσιρογιάννη Αικατερίνη
Αναπλ. Μέλη Πουλοπούλου Σοφία
Βαρβέρη Μαριάνθη
Σύμβουλος στην EFIC Αναστασίου Μανώλης