ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018


Η ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑΣ ΣΑΣ

Οι εργασίες θα είναι προφορικές ανακοινώσεις ή e-posters.

Είναι απαραίτητη η δήλωση του τρόπου παρουσίασης που επιθυμούν οι συγγραφείς.

Η τελική επιλογή θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή.

Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας, διότι όλη η αλληλογραφία θα γίνεται με e-mail.

Η περίληψη υποβάλλεται στα Ελληνικά και Αγγλικά εάν πρόκειται για ίδρυμα εξωτερικού.

Το κείμενο της περίληψης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες του υποδείγματος για τη δομή και μορφοποίηση της περίληψης.