ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος Μανώλης Αναστασίου
Αντιπρόεδρος Κυριάκος Κοκκίνης
Γεν. Γραμματέας Κυριακή Βαγδατλή
Ταμίας Κατερίνα Τζωρτζοπούλου
Μέλη Κατερίνα Αλεξανδροπούλου
Μαριάνθη Βαρβέρη
Ελένη Χρονά
Σύμβουλος στην EFIC Μανώλης Αναστασίου

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠH
Πρόεδρος Κυριακή Βαγδατλή
Μέλη Αικατερίνη Λαμπροπούλου (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
Αικατερίνη Λευκαδίτη (ΡΙΟ, ΠΑΤΡΑ)
Έφη Παπαγεωργίου (ΠΑΤΡΑ)
Πανίκος Πρωτόπαππας (ΠΥΡΓΟΣ)
Κατερίνα Αλεξανδροπούλου (ΑΘΗΝΑ)
Μανώλης Αναστασίου (ΑΘΗΝΑ)
Μιαριάνθη Βαρβέρη (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Κυριάκος Κοκκίνης (ΑΙΓΙΟ)
Κατερίνα Τζωρτζοπούλου (ΑΘΗΝΑ)
Ελένη Χρονά (ΑΘΗΝΑ)